Příklady instalací textilních vyústek
Menu

Tkaniny z vlastní tkalcovny

Euro Air má svou vlastní tkalcovnu. Ta se nachází - světe div se - nikoliv v zemi s levnou pracovní silou na dálném východě, ale ve městě Vejen v Dánsku. Jediným účelem její existence je vývoj a výroba tkanin pro vzduchotechnické rozvody. V tomto ohledu se jedná o světový unikát.

Dalo by se o nás říci, že v balení vzduchu jsme opravdoví experti.

Tkalcovna se řídí nejpřísnějšími pravidly vůči veškerým odchylkám. Surové vlákno podléhá přísné vstupní kontrole, a je nadále kontrolováno během celého výrobního cyklu až po výstupní kontrolu.

Tkalcovna má nastaveny podobné kvalitativní standardy jako automobilový průmysl. Průměrný počet výrobních závad je menší než 1,5 na 100m tkaniny. Nanejvýš 1,5 nesprávně utkaný uzlík na 100m!

Vlákno samotné je pečlivě vybíráno od několika evropských dodavatelů, kteří jsou schopni splnit naše vysoké požadavky. V tomto ohledu neděláme kompromisy.

Již od r. 1972 vyrábíme textilní vzduchotechnické rozvody nejvyšší kvality. Během let jsme průběžně investovali do strojního vybavení, tepelně stabilizační technologie, laserové technologie, výpočetní techniky. Kontrolujeme celý cyklus výroby od začátku až do konce. Proto Vám dokážeme nabídnout konkurenční řešení nevyšší kvality.
 
 
Vstupní kontrola (surové materiály)

Vstupní kontrola se týká vlákna, ze kterého bude tkanina utkána, a schvaluje tyto parametry: barvu, míru jeho srážlivosti, obsah oleje.

Tkalcovna odmítne každé vlákno s barevnou odchylkou vyšší než 1 ΔE .

Normální míra srážlivosti materiálů PE nebo Trevíra CS je 8-12%. Našim požadavkům nevyhoví žádné textilní vlákno se srážlivostí vyšší než 5 %.

Proč jsme tak přísní? Abychom mohli zaručit, že propustnost tkaniny bude vždy stejná během celého životního cyklu. Od výroby přes instalaci u zákazníka až po následné cyklické praní během pravidelné údržby.

Běžný obsah oleje v tkanině z přádelny kolísá mezi 3.5-7%.

Ale pozor - opět kvůli propustnosti - Euro Air tkalcovna přijme jen materál s max. hodnotou obsahu oleje do 1%.

Vyšší hladiny oleje v materiálu destabilizují jeho propustnost. Hladina oleje pod 1%  zaručuje minimální změnu propustnosti tkaniny.


Výroba tkanin

Propustnost je stanovena mnoha různými parametry.


Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím propustnost tkaniny je počet útkových nití na cm².

Příklad:

 20 útkových nití / cm² = těsná
 15 útkových nití / cm² = střední
 10 útkových nití / cm² = velká

Každý metr tkaniny je podroben tepelné stabilizaci. Je to důležité pro odstranění možných drobných odchylek po dokončení tkaní. Tím se stabilizuje propustnost, která tak zůstane na požadované hodnotě i po mnoha praních a letech, po celou životnost systému.Výstupní kontrola z tkalcovny

Po skončení tepelné stabilizace následuje další kontrolní krok - inspekční lavice. Na tuto činnost dosud nebyl vynalezen žádný stroj.  Možné nepravidelnosti v tkanině jsou hledány lidským zrakem a pokud se nějaké objeví, role jde do výroby s informací, na kolikátém metru tkaniny se chybička nachází. Stříhací laser tuto informaci načte a kritickému místu se vyhne.

Také propustnost podléhá výstupní kontrole a schválení.

Propustnost se měří přenosným testerem po celé šíři role (50-70 měření).

Pokud by se stalo, že propustnost tkaniny je mimo povolené rozmezí, celá role bude zničena.


Čárové kódy

 Každá role tkaniny má svůj čárový kód.

 Čárový kód obsahuje 11 různých ůdajů.

 Mezi ně patří:

  • Propustnost

  • Délka v m a povrch v m²

  • Číslo tkalcoveského stavu

  • Číslo příze

  • Datum výroby

 

Takže kdykoli můžeme dosledovat informace o každé roli, kterou jsme kdy vyrobili - od kolébky až do hrobu.

Vstupní kontrola - Euro Air výroba 

Před zahájením výroby textilního rozvodu je tkanina během vstupní kontroly podrobena kontrole propustnosti, správného odstínu a pevnosti materiálu. Kvalita


logo_bw.png

Euro Air CZ s.r.o.
Žižkova 3095
407 47 Varnsdorf
Czech Republic

Tel.: +420 412 384 451

info@euroair.eu