Příklady instalací textilních vyústek
Menu

Záruka

Euro Air vyrábí textilní vyústky nejvyšší kvality dle požadavků certifikace ISO 9001:2015. Proto si můžeme dovolit nabídnout Vám ty nejlepší záruční podmínky v oboru.
warranty10.jpg

Záruční doba 10 let

Typ tkaniny: Trevira CS, Nomex, DFC a antistatické druhy tkanin.

Euro Air opraví nebo nahradí každou část dodaného systému z tkanin Trevira CS, Nomex, Antistatic nebo DFC, která je za podmínek běžného provozu a dodržení pokynů pro udržbu shledána nefunkční během 10 let od data prodeje.


warranty5.jpg

Záruční doba 5 let

Typ tkaniny: DFC-0 (nepropustná tkanina).

Euro Air opraví nebo nahradí každou část dodaného systému z tkaniny DFC-0 (nepropustný), která je za podmínek běžného provozu a dodržení pokynů pro udržbu shledána nefunkční během 5 let od data prodeje.


Všeobecné záruční podmínky

Záruka Euro Air je poskytována pouze na nezbytně nutnou náhradu nefunkčních součástí systému. Záruka nepokrývá náklady jako: pracovní náklady na náhradu defektní součásti systému, místní doprava, projektové náklady, půjčovné, přepravné, výrobní ztráty apod.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty 5 nebo 10 let, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

  • Nesprávné praní nebo nedostatečná údržba

  • Sražení materiálu (>1%), způsobené vyšší teplotou praní než 40°C

  • Fyzické nebo chemické poškození

  • Výrobek byl instalován v rozporu s návodem na montáž

  • Neodborné zásahy, nepovolené konstrukční změny nebo opravy provedené neoprávněnou osobou

  • Vyblednutí barev

  • Mechanické pohyby v systému způsobené turbulencí nebo při zapínání/vypínání ventilačního systému


Postup při vyřizování reklamace

Závada musí být nahlášena společnosti Euro Air  v nejkratší možné době po jejím zjištění a závadný díl odeslán na posouzení. Firma Euro Air si vyhrazuje právo na přezkoumání reklamované časti. Veškerá telefonní čísla naleznete v sekci kontakty.

Popište nám svůj problém


Ke stažení: Záruční Certifikát


Kvalita

 

logo_bw.png

Euro Air CZ s.r.o.
Žižkova 3095
407 47 Varnsdorf
Czech Republic

Tel.: +420 412 384 451

info@euroair.eu